Forskuddsskatt - Upersonlige skatteytere

Upersonlige skattytere som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt. Forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen.

 • Forskuddsskatten forfaller til betaling i to like terminer. 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret.

 • Hver termin av forskuddsskatten settes som hovedregel lik halvparten av den sist utliknede skatten, eventuelt forhøyet eller redusert med den prosentsatsen som Finansdepartementet har fastsatt.

 • Det skrives ikke ut forskuddsskatt når den utliknede skatten ventes å bli under kr 2 000.

 • Skattekontoret kan frafalle forskuddsskatten når det er overveiende sannsynlig at det ikke vil bli utliknet skatt for det aktuelle inntektsåret. Dersom det er overveiende sannsynlig at det vil oppstå et større avvik mellom utskrevet forskuddsskatt og utliknet skatt, kan skattekontoret endre utskrivingen.

 • Krav om reduksjon eller frafallelse av forskuddsskatt må fremsettes i god tid før siste termins forfall.

 • Søknad om endring gjøres via søknadsskjema.

Søknadsskjemaet behandles på skattekontoret. Skatteoppkreveren sender ut informasjon om betaling av ny/endret forskuddskatt.

Dersom du ønsker å se om den innsendte søknaden er behandlet må du åpne et nytt søknadsskjema. Der vises den nye forskuddsskatten. Det kan ta ca to uker før søknadsskjemaet i Altinn er oppdatert.

Restskatt

 • Når likningen er foretatt, fastettes eventuell restskatt til differansen mellom utliknet skatt og utskrevet forskuddsskatt.

 • Restskatt tillegges renter som fastsettes av departementet (rentetillegg).

 • Rentebeløpet forfaller til betaling sammen med restskatten.

 • Rentetillegg kan unngås ved å betale høyere forskuddsskatt enn beløpet som er utskrevet (tilleggsforskudd).

 • Innbetaling må foretas innen 31. mai året etter inntektsåret og skal ikke meldes til skattekontoret.