BESTILL ENKELTPERSONFORETAK

Bestill ditt nye ENK her


   

Enkeltpersonforetak ENK:

 

Enkeltpersonforetak er en organisasjonsform hvor en fysisk person står ansvarlig for en næringsvirksomhet. Det betyr at han eller hun har fullt økonomisk ansvar for virksomhetens gjeld og forpliktelser.

 

Eieren bestemmer alt i foretaket. Det er ingen egen lov om enkeltpersonforetak. 

 

Eieren må som hovedregel være myndig (18 år). Han/hun behøver ikke å være bosatt i riket. Foretaket må imidlertid ha adresse i Norge. Eieren av et enkeltpersonforetak plikter ikke å sette til side penger spesielt for selskapet, (skyte inn kapital), siden han/hun uansett står personlig ansvarlig.

 

Mindreårig over 15 år kan i noen tilfelle ha adgang til å drive næringsvirksomhet. 

Vergen kan med samtykke fra Fylkesmannen gi tillatelse til at en mindreårig kan drive en bestemt næringsvirksomhet. Den mindreårige kan bare drive virksomheten i et enkeltpersonforetak. For nærmere informasjon og vilkår, ta kontakt med Fylkesmannen i ditt fylke.

 

Skattemessig lignes virksomhet i enkeltpersonforetak sammen med eieren personlig. Dette betyr at nettooverskuddet er skattepliktig sammen med eierens andre inntekter, for eksempel lønnsinntekter. På samme måte vil nettotapet være fradragsberettiget.

 

Alle enkeltpersonforetak kan registrere seg i Enhetsregisteret, og får da et organisasjonsnummer. Registrering i Enhetsregisteret er gratis. Enkeltpersonforetak har også rett til å registrere seg i Foretaksregisteret. Ved registrering i Foretaksregisteret vil foretaket få en firmaattest. Registrering i Foretaksregisteret er gebyrbelagt. 

 

Hvis enkeltpersonforetaket har minst fem ansatte eller driver videresalg av innkjøpte varer, har det registreringsplikt i Foretaksregisteret.

 

Store enkeltpersonforetak

 

For enkeltpersonforetak som har hatt mer enn 30 ansatte (i gjennomsnitt) de tre siste regnskapsårene, gjelder enkelte krav likt med ansvarlige selskaper. Det dreier seg om ansattes adgang til representasjon i selskapsmøter og eventuelt styre.