SLIK OPPRETTER DU AS PÅ 5 MIN

Bestill ditt nye AS her
   

AS-pakken inneholder:

  • Protokoll fra stiftelsesmøte

  • Samordnet registermelding

  • Åpningsbalanse

  • Protokoll fra styremøte

  • Bankkonto

  • Vedtekter

  • Aksjeeierbok

  • Rask registrering av selskapet i Brønnøysund (via Altinn)

 

Akseselskap (AS):

I et aksjeselskap har ingen av eierne (aksjonærene) personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Eierne i aksjeselskapet har i utgangspunktet bare mulighet til å tape det aksjeinnskuddet som vedkommende har betalt inn til selskapet. Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine krav. Derfor er det en rekke regler i aksjeloven som begrenser eiernes adgang til å ta penger ut fra selskapet.

Et aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minimum 30 000 kroner til sammen. Aksjeinnskuddet må bekreftes av revisor eller en finansinstitusjon som f.eks. bank, før selskapet kan bli registrert i Foretaksregisteret.

Det er mulig å dekke opp aksjekapitalen med eiendeler (tingsinnskudd) i stedet for penger. I tillegg kreves det at selskapet må ha behov for eiendelen i sin virksomhet. Den/de eiendelene som skal benyttes som tingsinnskudd, må verdsettes. Tidspunktet for verdsettelsen kan tidligst være fire uker før stiftelsen.

Dersom aksjeinnskuddet utelukkende gjøres opp med penger, kan bekreftelsen gis av en bank eller annen finansinstitusjon. Når aksjeinnskuddet gjøres opp med tingsinnskudd, skal det utarbeides en redegjørelse med opplysninger om tingsinnskuddet og en åpningsbalanse. Både redegjørelsen og åpningsbalansen må være bekreftet av revisor. De samme reglene gjelder dersom selskapet skal bli part i en avtale eller noen skal gis særskilte rettigheter.

Det er ikke krav til at aksjonærene gjør innskudd i selskapet ut over det aksjeinnskuddet den enkelte aksjeeier skal betale. Men vær oppmerksom på at aksjekapitalen ikke kan forbrukes, og det vil derfor ofte være nødvendig med mer penger i selskapet enn bare aksjekapitalen.