Lønnskjøring

 

Vi tilbyr lønnskjøring med lønnsslipper, A-melding og andre lønnsrelaterte tjenester. Våre tjenester leveres enkelt og effektivt over web. Dine ansatte vil motta lønnsslipp innen kort tid på e-post og du vil motta en oversiktlig liste over alt som skal betales, også arbeidsgiveravgift og skatt. Vi kan også legge opp utbetalingene i din nettbank.

Reiser du mye har vi enkle reiseregningsystemer på telefon og nett. Ta kontakt ved behov.

Når du vil kjøre lønn ber vi om at vedlagt skjema fylles ut og sendes til din kontakt person hos Eco Finans AS

Les veiledningen nøye før du sender skjemaet til oss slik at det ikke påløper merarbeid.

 

Timeliste

Beregning av diett på utenlandsreiser

Personal Kort